Skreddersydde tapeter og bilder. Sendes fraktfritt innen 1–2 dager.

  Intervju med Jonna Jinton “Alle bildene betyr veldig mye for meg”

  Det ernånesten to årsiden Jonna Jintonlanserte sin førstetapetkolleksjon The Soul of Natureogsiden har bildenehennesfåttprydevegger over hele verden.

  Nåerhunaktuell med ennykolleksjon, Northern Wildernessder 30 naturmotivavbilder det nordiskelandskapet. Mange av bildeneikolleksjonener tatt langtnordi Sverige, blantannetvedStekenjokk, Abisko og Stora Sjöfallet og gjenspeilerogså naturensskiftningergjennom de fire årstidene.

  Vi har stilt Jonna noenspørsmål om kolleksjonenogforetatt et dypdykkihistorienebakbildene.

  Jonna Jinton

  Hvordan ser entypiskfotodagut for deg?

  Entypiskfotodagbegynnerentenveldigtidlig om morgenenellerseintpåkvelden,avhengig av årstiden.Om vårenerjegute hele nattaogknipserbilder, sidenlyseter best da. Jegfotograferernestenaldriidagslys, men venter på det mykelysetnår sola erpåveioppellerned, ellermidtimellom, om nattenellerimidnattssol.

  Nårlyseterrett, pakkerjegkameraveskenogstativet mitt. Noen ganger begirjeg meg utiskogenrettvedbyen, og av ogtil tar jegbilenogkjører avgårdelangsskogsveierogleteretternye,vakresteder. Ogandre ganger reiserjegbortenhel uke, tilfjelleneogbergeneinord. Da vierjeg all min tidtil å finnesteder å fotograferepånårlysetblir bra. Mange av bildenei den nyekolleksjonener tatt lengernord, blantannetvedAbisko, Stora Sjöfallet og Stekenjokk.

  Er det noen av bildenefratapetkolleksjonen du husker ekstragodt?

  ­­Et av bildeneikolleksjonenjeg husker ekstragodt, er Enlightenment Of Night”. Bildetble tatt ennatt da jeghaddekjørt meg bortpåskogsveieneoppeifjellene. Jeghaddeikkemobildekning, ogGPSenhaddeledet meg påvilleveierog det var heltkullsvartute, enmørkhøstnatt. Så, plutseligmensjegkjørte der imørket, blusset et enormtnordlysopppåhimmelen, det varte bare inoensekunder. Jegstoppetbilenogstilte meg oppmed kameraetogstativetutepågrusveienogbegynte å fotografere. Resultatet var de bestenordlysbildenejegnoensinnehadde tatt. Jegropte av lykkeså det gjalletgjennomskogene. Der og da føltes det som om det var meningen at jegskullekjøre meg bortogendeoppakkurat der, akkurat da, såjegkunne ta akkurat det bildet.

  Enlightenment Of Night by Jonna Jinton
  Enlightenment Of Night

  Jonna Jintonforteller at hennesdesidertefavorittstederinærheten av der hun bor. Et lite skogstjernmidtinneiskogensomhunkaller for “det magiskeskogstjernet”. Ditgårhunalltidnårhun har behov for å finnelittinspirasjon.

  Er det noenandre av bildenefratapetkolleksjonensombetyrnoeekstraspesielt for deg?

  Det ertrebilderikolleksjonen, ”Celestial Dream”, ”Stories Of The Ancient Forest” og "A Magical Place",somalleer tatt vedskogstjernetiløpet av enogsammedag. Jeg har tilbraktutalligemorgenervedtjernet, men aldrihaddejegopplevdensåmagisk morgen somdenne. Disenoglysetskapte de mestfantastiskeskyggespill, og det føltesvirkeligsom å væremidtiendrøm. Jegerutrolig glad for at nettoppdissebildene har blitttiltapeterivårnyekolleksjon. Jeghåperbildene mine skalkunneskjenkeinspirasjontil demsomvelger å brukenoen av dem somtapeter.

  A Magical Place. The picture is taken at Jonna's absolute favorite spot, which she calls the "Magic Forest Star".

  Hvorhenter du inspirasjonen din fra?

  Min allerstørsteinspirasjonkommerfraillustratøren John Bauer. Alleredesomlitenfikkillustrasjonenehans meg til å se ogoppleveskogenpåenannenmåte. Han løfterfremnoemystiskogtrolsk, somvirkeliggjordeinntrykkpå meg. Og denfølelsensomhansbildervekketi meg, prøverjegnå å videreføreogformidlegjennom mine egnebilder.

  Har du et favoritt motiv fratapet kolleksjonen Northern Wilderness?

  Detervanskelig å velge et motiv, sidenallebildenebetyrmyepåforskjelligemåter. Hvisjegmåvelgeett, blirdet ”Celestial dream”. Bildeter tatt ved “det magiskeskogstjernet” ogjegelskertoneneiakkurat det bildet. Detblå, grå, svakt grønneoglittgulefra sola somsilesgjennomdisen. Det erfargerjegsynesgirenroogsomjegtrorgjør seg veldiggodtsomfototapet. Bildetfølesveldig rent, med bare noenfådetaljer, som for eksempelnøkkeroseneog det gamletreetsomhenger over vannet. Jeg liker den nedrehøyredelen av bildetspesieltgodt, der synesjeg det ser utsomenlitenstjernehimmelivannet.

  Celestial Dream

  Hvis du fikkvelge et drømmested å tapetsere med et av tapetene dine, hvilketstedskulle det vært?  

  Jeghaddeblittveldig glad hvis et av tapetene mine blesattopppå et barnesykehus. Jeg husker en gang enlitengutt (barnettilvenner av meg) såpå et av fototapetene mine de haddehjemme hos seg, ogfortalte at hanpleide å se elgeriskogenbaktrærne. Så,hanpleide å sittelengeogtittetilhansåenelg. Jegblesåvarm om hjertet da. Barn har såmyefantasi,ogjegtror at de kanskape sine egnesmåeventyr bare ved å se på for eksempel et fotografi. Det haddeværtveldigfinthvisjegvisste at et av mine bilderfår glede barn hverenestedag. Ogsåhadde det jo værtknallgøyhvistapetene mine haddeendtopppå Googles hovedkontor :)

  Har du noenspennendesamarbeidfremoversom du kanfortellelittmer om?

  Akkuratiårtilbringerjegmyetid med blantannetmusikkenmin, såjeg har lagtmestfokuspå det akkuratnå. I 2019 kommerjegtil å fålansere et bildetilpå IKEA, og om korttidkommerjegogsåut med en film jegjobbet med ivåressom et samarbeid med Google og YouTube. Såfårjeg se hvasomskjer. Det ernok det somermorsomst med jobben min, at jegaldrihelt vet hvasomkommertil å skje, det blirmerspennende da.

  Universe & Free Spirits
  See our inspirational film by Jonna Jinton.
  Du kan kanskje like følgende historier


  Rask levering

  Bestillingen sendes innen 1–2 dager, og frakt er alltid inkludert.

  100% garanti

  Hos oss skal alle kunder være fornøyd. Derfor har du alltid 30 dagers åpent kjøp. Er du ikke helt tilfreds, får du pengene tilbake.